กำจัดปลวก อุบลราชธานี

06-1832-1947

แคตตาล็อก

  • อัดน้ำยาเข้าท่อกำจัดปลวก อุบลราชธานี

    อัดน้ำยาเข้าท่อกำจัดปลวก อุบลราชธานี บริการอัดน้ำยา ป้องกัน กำจัดปลวก แบบมีท่อและไม่มีท่อ ระบบอัดน้ำยา-ฉีดพ่นกำจัดปลวก อุบลราชธานี การอัดน้ำยาลงดิน เป็นกระบวนการของการป้องกันโดยตรงของดินทำให้ดินมีสภาพเป็นพิษ ป้องกันปลวกใต้ดินเข้ามาในอาคาร และไม่สามารถผ่านตามรอยแตกรอยแยกได้ สำหรับบ้านที่มีระบบวางท่อกำจัดปลวกอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการอัดน้ำยาเข้าท่อ โดยใช้เครื่องอัดแรงดันสูง ทำให้น้ำยาแพร่กระจายตามแนวท่อที่ติดตั้งไว้ใต้อาคาร ทำให้น้ำยาซึมลงดินเป็นแนวป้องกันปลวกจากใต้ดิน และปลวกไม่สามารถเจาะทะลุผ่านขึ้นมาบนตัวอาคารได้ เป็นการป้องกันปลวกด้วยระบบการวางท่อกำจัดปลวกระหว่างการก่อสร้างลูกค้าส่งแบบแปลนคานพื้นชั้นล่างมาให้ ทางเราคิดราคา เมื่อตกลงราคาแล้วจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปวางระบบท่อให้ PE ตามแนวคาน ระบบท่อที่วาง เป็นระบบน้ำวน และติดตั้งหัวสปริงเกอร์ทุก 80-100 ซม พร้อมทั้งมีหัวอัดสารเคมีเข้าท่อเข้าใต้อาคาร ซึ่งอยู่บริเวณภายนอกอาคาร

    หมวดหมู่ : บริการกำจัดปลวก

    ดูรายละเอียด