กำจัดปลวก อุบลราชธานี

06-1832-1947

แคตตาล็อก

 • กำจัดปลวก อุบลราชธานี

  กำจัดปลวก อุบลราชธานี  บริษัทกำจัดปลวกและแมลงรบกวนทุกชนิดทุกระบบปลอดภัย สำรวจพื้นที่ฟรี ทีมงานมืออาชีพมีใบรับรอง บริษัทกำจัดปลวกตายหายชัวร์ 100 % พร้อมดูแลกำจัดแมลงรบกวนทุกชนิดเมื่อทำสัญญาเต็มระบบ ปลวก เป็นแมลงสังคมที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับอาคาร และบ้านเรือนเป็นจำนวนมาก โดยจัดอยู่ในอันดับ Isoptera แบ่งออกเป็น 3 วรรณะ ได้แก่ วรรณะกรรมกร วรรณะทหาร และวรรณะสืบพันธุ์ซึ่งแบ่งออกเป็น ราชาและราชินีปลวก ปลวกแต่ละวรรณะมีลักษณะลำตัว และบทบาทหน้าที่ภายในรังที่ต่างกัน วรรณะกรรมกร หรือ ปลวกงาน มีลำตัวสีขาว น้ำตาลแดงจนถึงดำ ขึ้นกับชนิดของปลวก ไม่มีตา ใช้หนวดเป็นอวัยวะรับความรู้สึก มีหน้าที่ดูแลรักษาไข่ สร้างรัง ทำความสะอาด และซ่อมแซมรัง รวมทั้งทางเดินไปหาอาหาร และยังหาอาหารเลี้ยงปลวกวรรณะอื่นๆ ซึ่งปลวกบางชนิดทำหน้าที่เพาะเลี้ยงเชื้อราในบริเวใกล้รัง โดยปลวกชนิดนี้คิดเป็น 90 % ของประชากรปลวกภายในรัง วรรณะทหาร หรือปลวกทหาร จะมีกราม 1 คู่ สีเข้ม ที่ยื่นออกไปด้านหน้า บางชนิดกรามจะเปลี่ยนไปเป็นงวงยื่นออกไปด้านหน้า ซึ่งถือว่าเป็นเป็นลักษณะเด่นของปลวกชนิดนี้ หน้าที่ของปลวกทหารคือ การต่อสู้ คอยป้องกันศัตรูไม่ให้เข้ามารบกวนไข่ และปลวกตัวอื่นๆในรัง วรรณะสืบพันธุ์ ทั้งปลวกเพศผู้ที่เป็นราชาปลวก หรือ แมลงเม่า และเพศเมียที่เป็นราชินีปลวก จะมีลำตัวสีน้ำตาลเข้ม มีปีก 2 คู่ แต่เพศผู้มีขนาดเล็กกว่าเพศเมีย เมื่อจับคู่ผสมพันธุ์เสร็จปีกจะถูกสลัดทิ้งและอยู่อาศัยบริเวณใต้ดิน โดยปลวกเพศเมีย หรือราชินีปลวก มีหน้าทีผสมพันธุ์และวางไข่ ซึ่งราชินีปลวกในช่วงเจริญวัยออกไข่ได้วันละ 30,000 ฟอง นอกจากนี้ราชินีปลวกยังปล่อยฟีโรโมนเพื่อใช้ควบคุมปลวกภายในรังเรามีบริการกำจัดปลวกทุกรูปแบบในราคาถูกในเขตอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ราคาถูก คุณภาพรับประกัน

  หมวดหมู่ : บริการกำจัดปลวก

  ดูรายละเอียด
 • เจาะพื้นอัดน้ำยากำจัดปลวก อุบลราชธานี

  เจาะพื้นอัดน้ำยากำจัดปลวก อุบลราชธานี บริษัทรับกำจัดปลวกปลอดภัยไร้สารตกค้าง ให้คำปรึกษา บริการสำรวจพื้นที่ฟรี ในพื้นที่อุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ระบบเจาะพื้นอัดเคมีลงดิน 3 ปี เป็นการกำจัดปลวกที่ต้นตอโดยตรง และตัวยาเคมียังสามารถป้องกันการเกิดใหม่ของปลวกใต้ดิน ได้นานนับหลายปี ซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ายิ่งในการป้องกันและ กำจัดปลวกด้วยระบบ HANS.SOIL TREATMENT เป็นเสมือนหนึ่งว่า กำแพงป้องกันปลวก เจ้าแมลงร้าย ไม่ให้บุกรุกเข้าสู่ตัวอาคารบ้านของท่านโดยเด็ดขาด กำจัดปลวกบางครั้ง จำเป็นจะต้องมีการเจาะอัดน้ำยาลงในพื้นดิน ที่อยู่ใต้บ้าน เนื่องจากเป็นจุดที่อับและปลวกสามารถใช้เป็นที่อยู่หรือสร้างรัง การเจาะพื้นอัดน้ำยาคือ การเจาะพื้นเพื่อทำการอัดน้ำยาลงดิน สำหรับอาคารที่สร้างเสร็จแล้วเป็นการป้องกันปัญหาการเข้าทำลายของปลวก เฉพาะจุดและบริเวณรอบๆ ของตัวอาคาร การอัดน้ำยาเคมีลงพื้น ระบบเจาะพื้นอัดสารเคมีกำจัดปลวกลงดิน (F - Post Construction System) คือการเจาะอัดสารเคมีลงพื้นของอาคารที่เป็นคอนกรีต สำรวจสถานที่ประเมินสภาพปัญหาให้คำแนะนำการบริการวิธีทำบริการกำจัดปลวกในราคาถูก ตะวันกำจัดปลวก อุบลราชธานี

  หมวดหมู่ : บริการกำจัดปลวก

  ดูรายละเอียด
 • อัดน้ำยาเข้าท่อกำจัดปลวก อุบลราชธานี

  อัดน้ำยาเข้าท่อกำจัดปลวก อุบลราชธานี บริการอัดน้ำยา ป้องกัน กำจัดปลวก แบบมีท่อและไม่มีท่อ ระบบอัดน้ำยา-ฉีดพ่นกำจัดปลวก อุบลราชธานี การอัดน้ำยาลงดิน เป็นกระบวนการของการป้องกันโดยตรงของดินทำให้ดินมีสภาพเป็นพิษ ป้องกันปลวกใต้ดินเข้ามาในอาคาร และไม่สามารถผ่านตามรอยแตกรอยแยกได้ สำหรับบ้านที่มีระบบวางท่อกำจัดปลวกอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการอัดน้ำยาเข้าท่อ โดยใช้เครื่องอัดแรงดันสูง ทำให้น้ำยาแพร่กระจายตามแนวท่อที่ติดตั้งไว้ใต้อาคาร ทำให้น้ำยาซึมลงดินเป็นแนวป้องกันปลวกจากใต้ดิน และปลวกไม่สามารถเจาะทะลุผ่านขึ้นมาบนตัวอาคารได้ เป็นการป้องกันปลวกด้วยระบบการวางท่อกำจัดปลวกระหว่างการก่อสร้างลูกค้าส่งแบบแปลนคานพื้นชั้นล่างมาให้ ทางเราคิดราคา เมื่อตกลงราคาแล้วจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปวางระบบท่อให้ PE ตามแนวคาน ระบบท่อที่วาง เป็นระบบน้ำวน และติดตั้งหัวสปริงเกอร์ทุก 80-100 ซม พร้อมทั้งมีหัวอัดสารเคมีเข้าท่อเข้าใต้อาคาร ซึ่งอยู่บริเวณภายนอกอาคาร

  หมวดหมู่ : บริการกำจัดปลวก

  ดูรายละเอียด